Wij hebben hulp mogen ontvangen van Bits for Kids, die het samen met jullie mogelijk hebben gemaakt om 110 voedsel pakketten te kunnen schenken, net voor Kerst aan de mensen in Negombo, ja aan mensen, die het hard nodig hadden en nog steeds.

De foto's op deze pagina laten zien hoe gelukkig de mensen zijn bij het in ontvangst nemen van een voedsel pakket.

Ook hebben wij via Bits for Kids, leesboekjes en schriften voor de kinderen toegevoegd.


Maar wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die hun hart willen openen en hun mede mensen net zoveel kansen willen geven als hun zelf.

Daarom een dringend verzoek om ons te helpen met deze mensen,  al is het slechts een heel kleine druppel op een heel grote gloeiende plaat, om deze mensen aan een beter bestaan te helpen.

De mensen hier in Sri Lanka hebben geen inkomen meer daar er voor bijna niemand meer werk is, het grootste deel van het land is afhankleijk van het toerisme en dat ligt al bijna twee jaar op zijn gat.

De situatie wordt met de dag nijpender, je ziet de mensen gewoon achteruit gaan met hun gezondheid daar zij door gebrek aan voedsel lichamelijk aan het einde zijn. Ook is er veel haat en nijd onderling, vrienden onder elkaar, maar ook binnen de familie's is er veel wat niet goed gaat, we weten eigenlijk niet goed wat er zich achter de deuren afspeelt en dat is misschien ook wel goed zo.

Ziekenhuis personeel kan de stroom niet meer aan en zijn in staking gegaan om de werkdruk een beetje te verlagen, maar de regering geeft geen krimp en doet of haar neus bloed.

Doneer en geef deze mensen een kans op een normaal leven, velen van hen weten geen raad meer en maken een einde aan hun leven.

In november 2020 maakte een jongenman van 28 jaar, bij mij in de straat, een einde aan zijn leven daar hij het niet meer zag zitten, achterlatend een vrouw en twee kinderen waarvan de jongste destijds nog geen twee maanden, dit gebeurde in mijn straat en dat heeft mij toen echt aangegrepen en denk er nog dagelijks aan.

In het verleden had ik, toen ik nog in Nederland woonde de Stichting Ayubowan Yaluva Sri Lanka, maar daar ik nu in Sri Lanka woon is die niet meer.

Via de Stichting hebben wij veel weten te realiseren, allemaal met sponsor gelden, die werden bijeen gebracht door verschillende instelingen, te weten renovatie Pittipana school, dit met behulp van Boeken Steunen mensen uit Venlo en KIEWAT uit Amsterdam, via de Wilde Ganzen hebben wij in Ethukala een mooi toiletten complex weten te bouwen, in Mulipotana hebben wij 37 gezinnen aan vers water geholpen, in Nilaveli via de gemeente Helden 5 vissers boten,  verder hebben wij verschillende huisje, toiletten, enz. gebouwd, ook hebben wij ons ingezet voor medische hulp, zo hebben wij het mogelijk gemaakt dat Shantha een nieuwe nier kreeg een jongetje van 6 jaar werd geopereerd aan het hart en zo kan ik nog wel effe door gaan.

Maar omdat ik nu in Sri Lanka woon is dit alles niet meer mogelijk, ben niet meer ingeschreven bij de KvK, heb geen ANBI meer, maar heb wel hier een Ayubowan Yaluva Trust, is ook een stichting maar dan hier in Sri Lanka.

Op dit moment zoek ik hulp voor de mensen, geen materiële hulp, maar hulp in de vorm van geld voor voedsel en kleding.

De afgelopen kerstdagen hebben wij, zie de foto's heel veel mensen gelukkig weten te maken met een voedsel pakket, maar nog steeds blijven veel gezinnen verstoken van zo'n voedselpakket, en dus eten dat ze dringend nodig hebben.

Ik weet dat wij niet iedereen kunnen helpen, maar wij doen wat wij kunnen, en het is alleen maar mogelijk met jullie steun, dus blijf ons steunen en steun daarmee dan gelijk deze mensen die het echt hard nodig hebben.


Na het grote succes van de kerst actie en de actie die wij twee maanden later hebben gehouden gaan wij nu verder voor een derde actie die eigenlijk nog meer noodzakelijk is dan de voorgaande, daar hoe langer het duurt, hoe groter de problemen worden.


Maak vandaag nog een bedrag over op mijn Nederlands account, dan zal ik zorg  dragen dat de mensen die het, het hardst nodig hebben ook ontvangen en ik zal er ook op toezien dat zij het gebruiken waarvoor wij het hen hebben gegeven,  het bankrekeningnummer is NL18RABO0114926980, tnv Jan Kerkhofs, ovv HONGER.


de mensen in Sri Lanka hebben nog steeds jullie hulp dringend nodignet met kerst hebben wij veel gezinnen gelukig weten te maken met een voedsel pakket, onze dank aan de sponsoren is groot

Ayubowan Yaluva Sri Lanka,  mei 2021

Copyright © Alle rechten voorbehouden

NL18RABO0114926980, tnv Jan Kerkhofs

breng ook een bezoek aan www.srilanka-chauffeur.nl